Grundläggande lagermontering
Steg 1. SKF-certifierad lagerspecialist

Den här utbildningen riktar sig till personer inom drift, underhåll och verkstad som i sitt arbete kommer i praktisk kontakt med rullningslager.

Syfte/mål
Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:
• Olika lagertyper och deras användningsområden
• Lagerbeteckningar
• Metoder och verktyg för montering och demontering av lager
• Smörjning av lager med fett respektive olja
• Bedömning av lagerskador och fastställande av deras orsak

Innehåll: Två dagar teoretisk genomgång och praktiska tillämpningsövningar.

Förfrågan/Beställning

Företag*

Kontaktperson Beställare*

Telefon Beställare*

E-post Beställare*

Meddelande

Kommande evenemang