Grundläggande underhåll
Steg 5. SKF-certifierad lagerspecialist

En utbildning för personer från produktions- och underhållsavdelningar som arbetar med
frågor kring driftsäkerhet och/eller effektivitet. Vilka är delarna i ett modernt underhåll?
Vad är driftsäkerhet och hur mäter man det?

Syfte/mål
Deltagarna ska efter utbildningen ha förståelse för hur en väl
fungerande underhållsverksamhet är uppbyggd samt känna till de
ingående beståndsdelarna:
• Underhållsstrategi
• Förebyggande underhåll
• Nyckeltal (KPI)
• Underhållsprogram
• Anläggningseffektivitet
• Driftsäkerhet
• Varför bedriva underhåll?
• Underhållsystemets uppbyggnad
Innehåll: Två dagars teoretisk genomgång och praktiska tillämpningsövningar.

Förfrågan/Beställning

Företag*

Kontaktperson Beställare*

Telefon Beställare*

E-post Beställare*

Meddelande

Kommande evenemang

  • Inga evenemang i denna kategori