Praktisk hantering av superprecisionslager
Kursen vänder sig främst till drifts- underhållsoch verkstadspersonal, som i sitt arbete kommer i praktisk kontakt med superprecisionslager

Syfte/Mål
Deltagarna skall efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:
– Val av lagertyp
– Toleranser och passningar
– Montering av precisionslager
– Smörjning av precisionslager
– Introduktion till lagerskador och fastställande av deras orsaker

Innehåll: 2 dagars teori- och praktikutbildning handhavande av precisionslager och vikten av skötsel och underhåll.

Förfrågan/Beställning

Företag*

Kontaktperson Beställare*

Telefon Beställare*

E-post Beställare*

Meddelande

Kommande evenemang

  • Inga evenemang i denna kategori