Service av fläktar
Grundläggande rullningslagerkunskap. Kilremstransmissioner, montering,
demontering, skötsel och underhåll. Utbildning för personal inom drift, underhåll och verkstad,
som i sitt arbete kommer i praktisk kontakt med fläktar.

Syfte/mål
Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:
• Olika lagertyper med tyngdpunkt på spårkullager, Y-lager och sfäriska kullager/rullager
• Lagerbeteckningar
• Metoder och verktyg för montering och demontering av lager
• Smörjning av lager med fett
• Bedömning av lagerskador och fastställande av deras orsaker
• Kilremstransmissioner, montage, uppriktning och remspänning
Innehåll: Två dagars teori och praktisk utbildning i service av fläktar, montering, skötsel och underhåll.

Förfrågan/Beställning

Företag*

Kontaktperson Beställare*

Telefon Beställare*

E-post Beställare*

Meddelande

Kommande evenemang