Service av pumpar
grundläggande rullningslagerkunskap.

Mekaniska tätningar, montering, demontering,
skötsel och underhåll.
Utbildning för personal inom drift, underhåll och verkstad, som i sitt arbete
kommer i praktisk kontakt med pumpar.

Syfte/mål
Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:
• Olika lagertyper med tyngdpunkt på spårkullager, vinkelkontaktkullager och cylindriska rullager
• Lagerbeteckningar
• Metoder och verktyg för montering och demontering av lager
• Smörjning av lager med fett/olja
• Bedömning av lagerskador och fastställande av deras orsaker
• Mekaniska axeltätningar, uppbyggnad och funktion, patrontätning enkel och dubbelt utförande
• Montering och demontering av patrontätning typ ES/ED
Innehåll: Två dagar teoretisk och praktisk utbildning i service av pumpar, montering, skötsel och underhåll.

Förfrågan/Beställning

Företag*

Kontaktperson Beställare*

Telefon Beställare*

E-post Beställare*

Meddelande

Kommande evenemang