Transmission
Kilrems-, kuggrems- och kedjetransmissioner, axelkopplingar,
montering,skötsel och underhåll.

Utbildning för personal inom drift, underhåll och verkstad som i sitt
arbete kommer i praktisk kontakt med transmissioner.

Syfte/mål
Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda kunskaper om:
• Olika typer av kilrems-, kuggrems, kedjetransmissioner, axelkopplingar
och deras användningsområde
• Val av olika transmissioner
• Styrkor, begränsningar, uppbyggnad och funktion
• Uppriktningskrav, uppspänning och kontroll
• Problem, orsaker och åtgärder
Innehåll: En dags teoretisk utbildning i användning av transmission, montering, skötsel och underhåll.

Förfrågan/Beställning

Företag*

Kontaktperson Beställare*

Telefon Beställare*

E-post Beställare*

Meddelande

Kommande evenemang

  • Inga evenemang i denna kategori