Tätningar
O-ringar, radialtätningar och hydrauliktätningar.
Typer, användningsområden, skötsel och underhåll.

Utbildning för personal inom drift, underhåll och verkstad som i sitt arbete
kommer i praktisk kontakt med tätningar.

Syfte/mål
Deltagarna ska efter teoretisk genomgång och praktiska övningar ha goda
kunskaper om:
• Olika typer av tätningar och deras användningsområde
• Uppbyggnad och funktion
• Material och egenskaper
• Montering och skötsel
Innehåll: En dags teoretisk utbildning av olika tätningar, användning, montering, skötsel och underhåll.

Förfrågan/Beställning

Företag*

Kontaktperson Beställare*

Telefon Beställare*

E-post Beställare*

Meddelande

Kommande evenemang