Vår historia

Historik – bilden visar symboliskt hur Momentum bildas genom sammanslagning av Kulan Väst, Kulan Syd, Järn&Maskin och Sesemic.

År 1997 fattade vi beslutet.
Då vi fyra, Sesemic, Järn & Maskin, Kulan Väst och Kulan Syd, gick samman i ett företag. Det nya företaget fick namnet Momentum, vilket helt enkelt betyder ”Kraft satt i rörelse”. Mycket passande, tycker vi själva, och en fin påminnelse i vardagen om att fyra tillsammans faktiskt åstadkommer mer än var och en för sig.

1998: Förvärv av JAEs i Umeå, Trezz AB i Örnsköldsvik, PO Lundqvist i Göteborg, JNF Maskinfabrik i Köge, Danmark, och i Fadum Maskinforretning A/S i Drammen, Norge.
2000: Förvärv av Motion Multi Supply ABs verksamhet i Stockholm, Eskilstuna och Göteborg.
2001: Förvärv av Sjölanders Försäljnings AB i Västerås och Köping. Momentum A/S i Norge öppnar i Oslo.
2002: Förvärvas Rullningslagerverksamheten från Servi Motion A/S i Oslo. Vi öppnar ett nytt kontor i Borås.
2003: Etablering i Södertälje och i Kalmar.
2004: B&B TOOLS (f.d. Bergman & Beving) förvärvar Momentum.
2005: Förvärv av Östergötlands Maskinaffär i Linköping och Br Ericssons Maskinaffär i Eskilstuna.
2007: Nytt Centrallager hos B&B TOOLS Services i Alingsås.
2008: Byter vi namn till TOOLS Momentum AB.
2009: Rörick-koncernen fusioneras till ett bolag, Rörick Elektriska Verkstad AB. Distrikt Jönköping startas upp. Jerry Höglund avgår under odramatiska former som VD, till förmån för Ulf Lilius, tidigare vVD.
2010: En ny och mer processinriktad organisation införs och ledningsgruppen utökas. Vägen Framåt uppdateras och vi fokuserar på 4 x nöjd: kund, medarbetare, samarbetspartner och ägare.
2011: Momentum förvärvar serviceverkstäderna Jodu Lindarverkstad i Uddevalla och Sjuntorps Industrisupport i Trollhättan och startar upp en serviceenhet i Malmö.
2012: Serviceverkstäderna Sjuntorps Industrisupport och GLV fusioneras i TOOLS Momentum AB. Jimmy Norlinder tillträder som VD efter Ulf Lilius som blivit koncernchef för B&B TOOLS.
2014: Nyetablering av pumpverkstad i Karlskoga.
Namnbyte sker från TOOLS Momentum AB till Momentum Industrial AB.
2015: Carl A Nilsson i Helsingborg förvärvas.
2016: Stor satsning på underhållsmässa med ledordet ”Hållbar produktion”. Över 200 MSEK i dokumenterade besparingar, godkända av kund.
2017: Mars – Förvärvar Arboga Machine TOOL med huvudinriktning  försäljning och renovering av kulskruvar och maskinskydd samt spindelrenoveringar och i viss omfattning maskinreparationer.
2017: December – Momentum etablerar sig och öppnar upp ett nytt distriktskontor i Växjö.