Produkter och Tjänster

Leverantörer och partners
Sortiment
Marknadsmaterial
Centrala marknadsaktiviteter
Momseal-Tätningstillverkning (se egen sida)

Mattias Holst
Mattias HolstProduktområdeschef Industrikomponenter och -tjänster
Tele: 040-28 29 30
Mobil: 072-713 22 38
mattias.holst@momentum-industrial.com
Janne Leppänen
Janne LeppänenKategoriansvarig Lagra, Mekatronik
Hejargatan 7, 784 71 Borlänge
Tel: 0243-85010
Fax: 0243-86603
Mobil: 070-3998760
janne.leppanen@momentum-industrial.com
Björn Fischer
Björn FischerKategoriansvarig Industrismörjmedel, Kemprodukter, Pneumatik & Hydraulik
Momentum Industrial AB
Jägerhorns väg 9, 141 75 Kungens Kurva
Tel: 08-6199342
Fax: 08-6199340
Mobil: 0703-101025
bjorn.fischer@momentum-industrial.com
Owe Dahlin
Owe DahlinKategoriansvarig Täta och Industrigummi
Momentum Industrial AB
Box 6184, 400 60 Göteborg
von Utfallsgatan 16 B, 415 05 Göteborg
Tel: 031-3409911
Mobil: 070-6099205
owe.dahlin@momentum-industrial.com
Håkan Ohrling
Håkan OhrlingKategoriansvarig Elektromekanik
Mobil: 070-550 34 62
hakan.ohrling@momentum-industrial.com
Tony Brodén
Tony BrodénKategoriansvarig Öppen transmission och Industritillbehör
Tel: +46 70 954 54 46
tony.broden@momentum-industrial.com
Johan Jonasson
Johan JonassonProjektledare Logistik- & Administrationstjänster
Tel: 0243-850 10
Mobil: 070-639 78 58
Fax: 0243-866 03
johan.jonasson@momentum-industrial.com