Produkter

Pumpar

Med utgångspunkt i våra verkstäders tekniska kompetens och långa erfarenhet har vi de senaste åren byggt upp ett komplett erbjudande kring pumpar. I nära samarbete med ledande leverantörer kan vi tillgodose de allra flesta av industrins behov.

Oavsett om det bara gäller att ersätta en befintlig pump med en likvärdig eller om ett ”pumpproblem” skall lösas kommer ni via er ordinarie Momentumkontakt åt den kompetens ni behöver.

Precis som för övriga elektromekaniska komponenter har vi egna verkstäder som utför alla typer av service och reparationer. Förutom standardpumpar har våra tekniker lång erfarenhet av specialpumpar.

pump_partners_171129

Pumpar
• Avloppspumpar/länspumpar
• Cirkulationspumpar
• Centrifugalpumpar
• Kugghjulspumpar
• Alla förekommande typer av specialpumpar

Länspumpar

Pumpar – länspumpar

Avloppspumpar

Pumpar – avloppspumpar

Tryckstegringspumpar

Pumpar – tryckstegringspumpar

Cirkulationspumpar

Pumpar – cirkulationspumpar

Borrhålspumpar

Pumpar – borrhålspumpar

Normpumpar

Pumpar – Normpumpar

Kugghjulspumpar

Pumpar – kugghjulspumpar

Lobrotorpumpar

Pumpar – lobrotpumpar