För säker hantering

Säkerhetsdatablad (kallades tidigare varuinformationsblad) ska finnas för alla kemiska produkter och ämnen som används eller förvaras på arbetsplatsen och som är märkta med faropiktogram (eller orange farosymbol). Genom att klicka på våra leverantörer härintill når du produktspecifik information.