balansering

Balansering – eliminera obalanser

Beskrivning
Krafter, förorsakade av obalans ökar snabbt med stigande varvtal och kan leda till försämrad produktionskvalitet och förorsaka haverier. Obalans frestar på lager och intilliggande
komponenter, vilket i sin tur kan leda till ökat slitage och förtida haverier. Att hålla roterande maskindelar väl balanserade är därför av yttersta vikt.

Mål
Eliminera obalanser samt fastställa orsaken till dessa. Öka maskintillgängligheten genom att förebygga haverier, samt eliminera kassation på grund av problem med obalans.

Syfte
Stärka kundens konkurrenskraft genom minskad kassation och ökad produktivitet och därigenom ökad lönsamhet.

Tjänstens innehåll
Momentum tillhandahåller personal med erfarenhet av enplansbalansering. Kunden tillhandahåller egna mekaniker för svetsning av balanseringsvikter etc. 

Genomförandebeskrivning
• Vibrationsmätning fastställer obalans enligt ISO 10816 samt att lagret är i god kondition.
• Stativ och struktur undersöks med avseende på eventuella resonansproblem.
• Balansering.
• Slutrapportering.

Datum
Enligt överenskommelse

Längd
Hel- eller halvdag

Förfrågan/Beställning

Tjänst*

Din butik*

Företag*

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Telefon om annan än beställare

E-post om annan än beställare

Meddelande