Besiktning

Besiktning – förbered för underhåll

Beskrivning
De som idag arbetar med underhåll tvingas möta krav på högre produktionstillgänglighet med knappare resurser och snävare tillgång till maskinparken för nödvändigt underhåll.
Genom att besiktiga maskinkomponenter kan man på ett tidigt stadium upptäcka skador och planera in åtgärder, istället för att hamna i en akutsituation. Besiktning kan utföras på t.ex. kedjetransmissioner, remtransmissioner m m.

Mål
Fastställa om maskinkomponenter har behov av underhåll och möjliggöra planerade underhållsstopp.

Syfte
Uppnå ökad tillgänglighet i maskin genom förebyggande av kostsamma haverier.

Tjänstens innehåll
• Förstudie med upprättande av besiktningsplan
• Besiktning enligt besiktningsplan
• Besiktningsrapport med förslag till handlingsplan

Genomförandebeskrivning
• Tillsammans gör vi en förstudie av produktionsmaskiner och upprättar besiktningsplan
• Besiktning utförs enligt uppgjord plan
• Besiktningsprotokoll med handlingsplan skickas till er

Datum
Enligt överenskommelse

Längd
Hel- eller halvdag

Förfrågan/Beställning

Tjänst*

Din butik*

Företag*

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Telefon om annan än beställare

E-post om annan än beställare

Meddelande