Mättjänster – proaktivt underhåll

Beskrivning
Underhållschefer tvingas möta krav på högre produktivitet med knappare resurser och minskad tillgång till maskinparken för nödvändigt underhåll. Lösningen är ett proaktivt underhåll, där man i ett tidigt skede upptäcker begynnande lagerskador och byter komponenter innan allvarliga fel uppstår. Nyckeln till detta är tillståndskontroll med vibrationsmätning. Att utföra mätningarna i egen regi med gott resultat kräver specialkompetens och ändamålsenlig utrustning.

Mål
Fastställa avvikelser från normal lagerkondition samt lokalisera obalanser, uppriktningsfel, glapp och annat som riskerar förkorta lagerlivslängden.

Syfte
Uppnå ökad maskintillgänglighet genom förebyggande av kostsamma haverier. 

Tjänstens innehåll
Momentum tillhandahåller erfarna tekniker för mättjänsten. Analysen utförs av personal med lång erfarenhet av vibrationsmätning. På svåråtkomliga positioner utför vi fast montage av givare (accelerometrar).

Genomförandebeskrivning
• Auditering/Genomgång av maskinpark
• Databas upprättas
• Mätning
• Analys
• Slutrapportering med klara rekommendationer

Datum
Enligt överenskommelse

Längd
Hel- eller halvdag

Förfrågan/Beställning

Tjänst*

Din butik*

Företag*

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Telefon om annan än beställare

E-post om annan än beställare

Meddelande