Garantera tillgänglighet

Stora och medelstora lager har relativt högt anskaffningsvärde och är avancerade komponenter som ofta ingår i kritisk utrustning med stora krav på driftsäkerhet. Genom rekonditionering av rullningslager kan man kraftigt förlänga ett lagers totala brukbarhetstid utan att åsidosätta viktiga krav på lagrets prestanda och kvalitet.

Fördelarna med rekonditionering är t.ex. minskad lagerkonsumtion som ger lägre totalkostnad men också att leveranstiden är i många fall är kortare för rekonditionering än för motsvarande nytillverkning. Vid rekonditionering förbrukas endast 10 procent av den energi som nytillverkning av motsvarande lager kräver.

Tjänsten förmedlas av Momentum men utförs av SKF som har lång erfarenhet inom detta område. SKF har idag rekonditionerat hundratusentals lager och kan rekonditionera lager även ifrån andra tillverkare.

Förfrågan/Beställning

Tjänst*

Din butik*

Företag*

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Telefon om annan än beställare

E-post om annan än beställare

Meddelande