Bygg kunskap med välmatade block

utbildning

Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför lång servicelivslängd och därmed hög maskintillgänglighet. Undersökningar har t.ex. visat att två tredjedelar av alla oplanerade maskinstopp, orsakade av problem med rullningslager, beror på brister i hantering och skötsel av lager. T.ex. montering, uppriktning, smörjning eller tätningar. Sannolikt kan samma orsaker förklara korta servicelivslängder på andra komponenter som är viktiga för maskinens driftsfunktion.

Vi har tillsammans med våra leverantörer skapat ett kursprogram som vänder sig till användarna och tar sikte på hantering, skötsel och underhåll av produkterna. Målgruppen är reparatörer, montörer, operatörer och smörjare.

Programmet består av block som kan byggas ihop valfritt och anpassas till aktuellt behov. Varje block är en avslutad del. Därför kan utbildningen ske i flera steg över en längre tidsperiod om så önskas.

 

Utbildningskatalog

Utbildning – Kurskatalog

Ladda ner PDF